Якщо Ви бажаєте вступити на ІІ-й або ІІІ-й курс

Графік вступних випробувань на 2-3 курс 2018

Якщо Ви бажаєте вступити до Національного авіаційного університету на ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», то ми можемо запропонувати для вас такі освітні програми (спеціалізації):

спеціальність 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

денна форма навчання

освітні програми (спеціалізації):

  •  Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)*
  • Мультимодальний транспорт і логістика*
  • Організація авіаційних робіт і послуг
  • Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг

*Навчання проводиться українською або англійською мовами

заочна форма навчання

освітні програми (спеціалізації):

  •  Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
  • Організація авіаційних робіт і послуг

 

Етапи вступної кампанії 2018 року при вступі на 2,3 курс ОС «Бакалавр» на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

спеціальності 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

 

Етапи вступної компанії Терміни
Денна Заочна
Початок прийому заяв та документів 12 липня  

12 липня

Завершення прийому документів до18.00 год. 24 липня до14.00 год. 2 серпня
Фахові вступні випробування (за графіком проведення)

Графік вступних випробувань на 2-3 курс 2018

з 25 липня до 31 липня з 25 липня до 7 серпня
Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників до 16.00 год. 03 серпня до 16.00 год. 9 серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 16.00 год. 07 серпня до 16.00 год. 10 серпня
Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 12.00 год. 08 серпня до 12.00 год. серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00 год. 08 серпня до 16.00 год. 15 серпня
Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00 год. 10 серпня до 16.00 год. 17 серпня
Дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів Не пізніше 30 вересня Не пізніше 30 вересня