Про факультет

Початок функціонування ФТТ – 1 березня 2017 року (Наказ ректора №500/од від 13 грудня 2016 року)  

Положення ФТТ 2018 (1)

Генеральна мета розвитку ФТТ

Створення та підтримка умов, які дозволяють всім науковцям, викладачам, студентам ФТТ вносити свій вклад в інноваційний розвиток освіти, науки, транспортної галузі та логістики.

Цінності  ФТТ

  • Орієнтація на інноваційні підходи в наданні освітніх послуг
  • Проактивна позиція факультету
  • Підтримка політики поваги до індивідуального та мультикультурного різноманіття та розуміння необхідності навчання впродовж усього життя
  • Використання управлінських механізмів, які не призводять до конфронтації академічних цінностей і фінансових вигід

 Принципи стратегічного розвитку ФТТ

  •  Пріоритетність людського фактору
  • Природність управління: при постановках цілей та завдань враховувати «природний рух системи» в інтересах зменшення заходів управління
  • Науково-аналітичне прогнозування
  • Відповідність стратегії факультету наявним ресурсам та технологіям

Цілі на 2018-2019 н.р.