Спеціальність / Освітні програми

На Факультеті транспортних технологій здійснюється підготовка за спеціальністю 275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

 Освітні програми (ОП) за спеціальністю  275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

ОП 1. Організація перевезень і управління на транспорті (бакалавр, магістр, Ph.D.)*

*(підготовка може проводитися українською та англійською мовами)

ОП бакалавр

ОП Магістр

ОП Ph.D. (доктор філософії)

Мета освітньої програми: підготовка  висококваліфікованих фахівців  в галузі авіаційних транспортних технологій, здатних вирішувати комплексні транспортні проблеми. Випускники програми мають  фундаментальні та  професійні компетенції  у сфері:

 • управління на авіаційному транспорті;
 • технологій авіаперевезень та транспортної логістики; 
 • проектування авіатранспортних систем.

Акцент робиться на забезпеченні  володіння професійною англійською мовою, яка могла б підтверджуватися міжнародними сертифікатами.

Готуємо інженерів з транспорту для: авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових компаній, логістичних компаній, транспортно-експедиційних компаній, туристичних агентств, державної авіаційної адміністрації.

ОП 2. Мультимодальний транспорт і логістика (бакалавр, магістр)

*(підготовка може проводитися українською та англійською мовами)

ОП бакалавр

ОП магістр

Мета освітньої програми: підготовка  висококваліфікованих фахівців  в галузі транспортних технологій, здатних вирішувати комплексні транспортно-логістичні проблеми. 

У сучасному світі транспортна стратегія базується на принципах взаємодії всіх видів транспорту.

Освітня програма передбачає освоєння:

 • технологій мультимодальних перевезень та транспортної логістики;
 • ІТ-технологій з оптимізації закупівлі, транспортування, складування, доставки;
 • методів оптимізації руху товарів, фінансів, інформації, людей у цивільній та військовій сферах.

 Освітня програма орієнтована на підготовку персоналу для різних підприємств транспортної галузі:  транспортно-експедиційних та логістичних компаній (наприклад, Federal Express, UPS, DHL, Kuehne + Nagel Ltd.),  авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових компаній, органів державної влади з питань транспорту.

Випускники підготовлені до роботи на посадах: авіаційний логіст (Aviation Logistician);  супервайзер хендлінгу вантажів (Cargo Handling Supervisor); інженер з транспорту; диспетчер з міжнародних перевезень; менеджер з транспортно-експедиторської діяльності та інші.

ОП 3.  Організація авіаційних робіт та послуг (бакалавр, магістр, PhD)

ОП бакалавр

ОП магістр

Існує більше 15 видів авіаційних робіт і послуг: авіаційні хімічні роботи у сільському та лісовому господарстві, аерозйомочні роботи; авіаційні протипожежні роботи; патрулювання нафтогазопроводів, автошляхів; польоти з надання медичної допомоги населенню; пошуково-рятувальні роботи та інші.

Фахівець  буде підготовлений до вирішування завдань:

 • оптимального вибору авіаційної техніки та спеціального обладнання;
 • технологій виконання різних видів авіаційних робіт і послуг;
 • організації виробничого процесу: планування, нормування робіт, вивчення ринку, визначення тарифів, укладення договорів на авіаційні роботи та послуги, тощо.

Фахівець з організації авіаційних робіт і послуг може працювати на таких посадах: інженер з управління та організації авіаційних робіт і послуг; інженер з транспорту; диспетчер служби авіаційних робіт і послуг та інші.

Освітня програма орієнтована на підготовку персоналу для: підприємств та організацій, які виконують або замовляють авіаційні роботи і послуги; міністерств і відомств, що регулюють або використовують роботи і послуги авіації.

ОП 4.  Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг (бакалавр)

Освітня програма орієнтована на забезпечення компетентностей стосовно:

 • принципів та концепцій побудови сучасних безпілотних авіаційних комплексів;
 • сучасних методів технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів;
 • теорії польоту БПЛА та автоматизації управління траєкторним рухом;
 • методів аналізу та синтезу пілотажно-навігаційних комплексів БПЛА;
 • засобів автоматики та автоматизації авіаційних робіт та послуг.

Випускники будуть готові займати посади: інженер з транспорту;  інженер-конструктор засобів автоматики та автоматизації БПЛА; інженер з обслуговування та ремонту БПЛА, оператор БПЛА та інші.

ОП_бакалавр

Рівні підготовки за спеціальністю 275 Транспортні технології (на повітряному транспорті):
–         перший (бакалаврський) – бакалавр;
–         другий (магістерський) – магістр;
–         третій (освітньо-науковий) – доктор філософії;
–         науковий рівень – доктор наук.
Об’єкт вивчення – транспортні системи та технології
Цілі навчання – набуття компетентностей в застосуванні принципів та методів управління транспортними системами та технологіями
Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, принципи та їх використання для прогнозування та пояснення ефективності функціонування транспортних систем та технологій.

An example of research approach in Transport Technologies