Програми фахових випробувань для вступу на 2-й курс

Галузь знань: 27 ТРАНСПОРТ

Спеціальність (спеціалізація): 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

 Освітні програми:

I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ (ПОВІТРЯНОМУ);

Програма фахового вступного випробування

Програма додаткового фахового випробування

Кафедра організації авіаційних перевезень: e-mail: koap@nau.edu.ua, тел.: (044) 406-70-94

II. МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА

Програма фахового вступного випробування

Програма додаткового фахового випробування

Кафедра мультимодальних перевезень: e-mail: kmmp@nau.edu.ua, тeл.: (044) 406-77-44

III. ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ

Програма фахового вступного випробування

Програма додаткового фахового випробування

IV. АВТОМАТИКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ

Програма фахового вступного випробування

Програма додаткового фахового випробування

Кафедра організації авіаційних робіт і послуг: e-mail: koarp@nau.edu.ua, тел.: (044) 406-68-75