Зустріч студентів ФТТ з директо­ром компанії «Interavia»

30 березня 2018 р. на кафедрі «Збережен­ня льотної придатнос­ті авіаційної технік­и» Навчально-науково­го Аерокосмічного ін­ститута в рамках дис­ципліни «Льотна експ­луатація» відбулася зустріч студентів 20­3, 204, 205 груп Факу­льтету транспортних технологій з директо­ром з наземного обсл­уговування компанії «Interavia» Ігорем Сердюком, який розпов­ів про обслуговування повітряних суден в аеропорту, зробив презентацію компанії, відповів на численні запитання студенті­в, в тому числі, про можливість їх працев­лаштування.

фестиваль «Березневі паростки 2018»

Вітаємо переможців фестивалю «Березневі паростки 2018» 🌿!!!!!!!!!!!!!!

🌿 Кращий гумористичний номер – НН ГМІ
🌿 Кращий вокальний номер – ФЕБА+ФТТ
🌿 Кращий хореографічний номер – НН ІКІТ
🌿 Краща жіноча роль – Бугальцова Любов
🌿 Краща чоловіча роль – Ткаченко Дмитро
🌿 Відкриття паростків – ФЕБА, Анастасія

3 місце – НН ІІДС
2 місце – НН ГМІ
1 місце – ФЕБА+ФТТ

Вітаємо наших першокурсників з перемогою!!!!!!!!!!

XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів “Політ. Сучасні проблеми науки”

Національний авіаційний університет разом з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ запрошують студентів та молодих учених вітчизняних та закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ 3-6 квітня 2018року взяти участь у роботі ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ”.

Участь у Конференції безкоштовна. За результатами конференції буде видано збірник тез. Конференція передбачає лише очну участь. Учасники, що подадуть тези, але не представлять їх на конференції, на жаль, не потраплять у збірник матеріалів конференції.

Робочі мови: українська та англійська.

Для участі у конференції заповніть анкету до 23 березня: bit.ly/Polit2018

Обсяг тез – 1-2 сторінки А4, оформлення за шаблоном: bit.ly/PolitAbstr

Для участі у конкурсі-виставці науково-технічних робіт, заповніть анкету до 23 березня: bit.ly/Polit2018Comp

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Авіаційні перевезення, роботи та послуги
Мультимодальні перевезення